A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धुंदित गंधित होउनी

धुंदित गंधित होउनी सजणा
प्रीतीत रंगुनी जाऊया
छेडित ये प्रीत संगीत सजणा
प्रीतीत रंगुनी जाऊया
ये सजणा!

कुंजात या गंधलेली फुले
माळुनी जाई झुले
गंधात ही धुंद झाली चमेली
गुलमोहराला भुले
तुझी सखी तुझ्यासवे ही!

पानांतुनी रेशमी चांदणे हे
मोहुनी येई करी
गाण्यातले सूर हे अमृताचे
दाटुनी आले उरी
अशी घडी युगायुगाची!
कुंज - वेलींचा मांडव.