A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दीनांचा कैवारी दु:खिता

दीनांचा कैवारी, दु:खिता सोयरा
मुला-माणसात माझा विठ्ठल साजिरा

वेदनेत जन्मे हरी, संकटात रांगे
दरिद्र्याच्या झोपडीत गीता नित्य सांगे
दलिताच्या माथा धरितो मायेचा पिसारा

शेतातल्या चिखलामध्ये उभा रे श्रीरंग
घाम साचला निढळी भिजे त्याचे अंग
ऊब देतो थंडीमाजी पिउनी निखारा

देव नाही राऊळात, नाही त्या आकार
देव आहे तुमचा-आमुचा मानवी आचार
तापलेल्या पाऊलांना होई जो आसरा
निढळ - कपाळ.
राऊळ - देऊळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.