A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यांवरून माझ्या

डोळ्यांवरून माझ्या उतरून रात्र गेली
वचने मला दिलेली विसरून रात्र गेली!

डोळ्यांत जन्म सारा दाटून डोह झाला
अश्रूंत चंद्र माझ्या विखरून रात्र गेली!

मी मानिले मनाशी माझेच सर्व तारे
स्वप्‍नात हाय माझ्या बहरून रात्र गेली!