A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दत्ता दिगंबरा या हो

दत्ता दिगंबरा या हो
स्वामी मला भेट द्या हो

दत्ता दिगंबरा या हो
सावळ्या मला भेट द्या हो

दत्ता दिगंबरा या हो
दयाळा मला भेट द्या हो

तापलो गड्या त्रिविध तापे
बहुविध आचरलो पापे
मनाच्या संकल्प-विकल्पे
काळीज थरथरथर कापे
कितीतरी घेऊ जन्म फेरे
सावळ्या मला भेट द्या हो

तुम्हाला कामकाज बहुत
वाट पाहू कुठवर पर्यंत
प्राण आला कंठागत
कितीतरी पाहशील बा अंत
दीनाची करुणा येऊ द्या हो
नाथा मला भेट द्या हो

संसाराचा हा वणवा
कितीतरी आम्ही सोसावा
वेड लागले या जीवा
कोठे न मिळे विसावा
आपुल्या गावा तरी न्या हो
दयाळा मला भेट द्या हो

स्वामी मला भेट द्या हो
दयाळा मला भेट द्या हो
सावळ्या मला भेट द्या हो
दत्ता दिगंबरा या हो
स्वामी मला भेट द्या हो
गीत-
संगीत -
स्वर - आर‌. एन्‌. पराडकर
गीत प्रकार - भक्तीगीत दिगंबरा दिगंबरा

 

Random song suggestion
  आर‌. एन्‌. पराडकर