A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दत्तराज पाहुनी आज

दत्तराज पाहुनी आज तुष्टलो मनी

औदुंबरी नित्य वसे, भक्तकाम पुरवितसे
कमलनयन श्याम दिसे, धन्य तो जनी

अनसूया ज्याची माय, दृढ धरिले ज्याचे पाय
त्याचे चरित वर्णू काय, सकळ तो जनी

विनायक दास दीन, जळाविणा जैसा मीन
ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीन आठवी मनी
गीत-
संगीत -
स्वर - आर‌. एन्‌. पराडकर
गीत प्रकार - भक्तीगीत दिगंबरा दिगंबरा
मीन - मासा.

 

  आर‌. एन्‌. पराडकर