A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकाच एकाच वेळे

एकाच एकाच वेळे दोघांचे डोळे
दाटून दाटून आले; वाहूं न गेले

जळत जळत दिवा विझत गेला
झाकत झाकत हवा पाऊस आला

भरले दोघांनी पेले, ओठांशीं नेले
काळोख गर्जत आले नदी नी नाले

कोणत्या दोन त्या लाटा जवळ आल्या
वाकड्या हृदयवाटा जोडीत गेल्या

बाहूंत बंदिस्त केला प्रत्येक दीस
असाच फुलांचा झाला केवळ वास

एकाच एकाच वेळे दोघांचे डोळे
दाटून दाटून आले; वाहून गेले
गीत- आरती प्रभू
संगीत -
स्वर - रवींद्र साठे
गीत प्रकार - भावगीत युगुलगीत नयनांच्या कोंदणी
  
टीप -
• काव्य रचना- २ फेब्रुवारी १९६१

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  रवींद्र साठे