A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकदा येऊन जा

एकदा येऊन जा तू, एकदा भेटून जा
मी तुझा नव्हतो कुणी हे एकदा सांगून जा

मीलनाचे चित्र होते अंतरी मी रेखिले
मी तुझ्यामाझ्यात होते विश्व सारे देखिले
आज सीमा त्या जगाची तूच ओलांडून जा

शेवटी संपून गेली स्वप्‍नसुंदर ती कथा
मी तरी कुरवाळतो, जपतो उरी वेडी व्यथा
आठवावे मीच ते, विसरू कसा सांगून जा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.