A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एकतारी गाते गीत विठ्ठलाचे

एकतारी गाते, गाते गीत विठ्ठलाचे
वाळवंटी ध्वजा, ध्वजा वैष्णवांची नाचे

मराठीचा बोल, बोल जगी अमृताचा
ज्ञनियांचा देव, देव ज्ञानदेव नाचे

नाचे चोखामेळा, मेळा नाचे वैष्णवांचा
नाचे नामदेव, देव कीर्तनात नाचे

अनाथांचे नाथ, नाथ माझे दीनानाथ
भाग्यवंत संत, संत रूप अनंताचे
वैष्णव - विष्णुभक्त.
सुम - फूल.

 

Print option will come back soon