A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एवढेतरी करून जा

एवढेतरी करून जा
हा वसंत आवरून जा

ही न रीत मोहरायची
आसवांत मोहरून जा

तारकांपल्याड जायचे
ह्या नभास विस्मरून जा

ये उचंबळून अंतरी
सावकाश ओसरून जा

ह्या हवेत चंद्रगारवा..
तू पहाट पांघरून जा

ये सख्या, उदास मी उभी
आसमंत मंतरून जा
गीत - सुरेश भट
संगीत - यशवंत देव
स्वर- पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
अल्बम - ही शुभ्र फुलांची ज्वाला
गीत प्रकार - भावगीत

 

Random song suggestion
  पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर