A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गमाडि गंमत जमाडि जंमत

गमाडि गंमत जमाडि जंमत, ये ग ये सांगते कानांत
बोलायचं नाही पण सांगायचं नाही कुणी
हसायचं नाही ग गालांत

गच्चिवर चल, जिन्याखाली चल, चला ग जाऊ बागेत
मागिल दारी, पुढच्या दारी, इथंच सांगते कानांत

पण बाइ शप्पत, गळ्याची शप्पत, नाही कुणाला बोलायचं
खरंच सांगते, दिलं वचन ते, नाही कुणी ग मोडायचं

काय झालं बाई, किनई ग, बाई
इश्श ग बाई, बोलू कसं?
आमची किनई, मनी किनई
बाई बाई सांगू कसं?
दोन नी तीन, तीन नी दोन
पिटुकली पिल्लं झाली तिला
अशी बाई, गंमत
गमडि गंमत, चला गडे ग, बघा चला
गीत- आशा गवाणकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - कुंदा बोकिल
गीत प्रकार - बालगीत

 

Random song suggestion
ध्वनीफित सध्या उपलब्ध नाही.