A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गर्द निळा गगनझुला

दे ना रे पुन्हा पुन्हा
गर्द निळा गगनझुला

कोवळ्या गुलाबाची पाकळी दंवाची
झेलताना तोल गेला काळजाला भार झाला
दे ना रे पुन्हा पुन्हा गर्द निळा गगनझुला

आठवण तुझी सारखी
निघे काजव्यांची पालखी
रोज ओले फुलांचे दोन डोळे
रेघ काजळाची कोवळी
चंदनी शहार्‍याचा, गंधल्या मिठीचा
तू किनारा आज माझ्या जीवनाला लाभलेला
दे ना रे पुन्हा पुन्हा गर्द निळा गगनझुला

डोळे माझे भिरभिरले
मोर पापण्यांचे लाजले
चांदराती फुलांच्या सांजवाती
स्पर्श अमृताचे झेलले
बावर्‍या निखार्‍याची आग ही उराशी
सोसताना श्वास ओला, केशराचा गंध आला
दे ना रे पुन्हा पुन्हा गर्द निळा गगनझुला

सुनी सुनी रात चालली
साय सावलीची दाटली
मंद झाले बिलोरी चांदणे हे
नीज पाखरांची मोडली
जांभळ्या क्षितिजाला चंद्र हा बुडाला
पहाटेला मोगर्‍याचा पूर आला, सूर झाला !
दे ना रे पुन्हा पुन्हा गर्द निळा गगनझुला
गीत - अशोक बागवे
संगीत - कौशल इनामदार
स्वर- हंसिका अय्यर
अल्बम - गर्द निळा गगनझुला
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon