A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गौळणिंनो जाउ नका बाजारी

दह्यादुधाची करितो चोरी, नंदाचा हरी
गौळणिंनो, जाउ नका बाजारी

नंदाघरचा कृष्ण सावळा
वाट अडवुन उभा राहिला
गौळणिंना ग छळतो भारी, खट्याळ गिरीधारी

रोज त्याला हवेच ग लोणी
करी मागणी हात पकडुनी
नकार देता शारंगपाणी करतो शिरजोरी

पदराशी लगट ही करतो
दह्यादुधाचे घडे ग मागतो
खडे मारतो पळुनी जातो, कृष्ण करी मस्करी

 

Print option will come back soon