A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गेला कुठे बाई कान्हा

गेला कुठे बाई कान्हा, कान्हा येईना
गेला कुठे माझा राजा, राजा येईना

किती बघू वाट तरी जा ना,
जा ना, सख्यांनो कुणी
आता धीर धरवेना

सांगा माझ्या मोहना
बोलणार ना तुला पुन्हा
नको धरू राग या क्षणां

पंचप्राण माझे बाई ओवाळुनी
आलिंगीन देही धरुनी
माझ्या हृदयीचा राणा

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.