A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गेले द्यायचे राहून

गेले द्यायचे राहून
तुझे नक्षत्रांचे देणे;
माझ्यापास आता कळ्या
आणि थोडी ओली पाने.

आलो होतो हासत मी
काही श्वासांसाठी फक्त;
दिवसांचे ओझे आता
रात्र रात्र शोषी रक्त

आता मनाचा दगड
घेतो कण्हत उशाला;
होते कळ्यांचे निर्माल्य
आणि पानांचा पाचोळा.