A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घडून जे गेले ते

घडून जे गेले ते, घडेल का फिरुनि ते?
कसे पुन्हा उमलावे सुकलेले नाते?

कशा जुळाव्या रेशमी गाठी?
कशा मिळाव्या चांदण्या राती?
दुरावले सुख जे ते फिरून का भेटे?

क्षणी रुसणे क्षणी झुरणे, क्षणामधे हसणे
मनोगतांचे बोलके गाणे
न बोलता हृदयीचे स्वराविना गाते