A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घन बरसत बरसत आले

घन बरसत बरसत आले

वनि मोराचा षड्ज लागला
झाडांतुन मल्हार जागला
मन चकित, सुगंधित झाले

शिवधनुष्य कडकडले वरती
सुखावली आशेने धरती
खग तोरण धरित उडाले

सजल धुंद आनंद चहुंकडे
नभ रत्‍नांचे तृणात उघडे
वन निथळत अमृत न्हाले
खग - पक्षी.
तृण - गवत.

 

Print option will come back soon