A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घन रानी साजणा

घन रानी साजणा!
मी कशी तुझ्यासवे
चुकले वाट रे सांग ना
घन रानी साजणा!

भिरभिर वार्‍याची
थरथर पाण्याची
अवखळ सजणी मी
मनभर गाण्याची
तरी बाई सूर नवेनवे
सुखद मधुर वाटतात हवे, या मना
घन रानी साजणा!

मधुमय समय असा
बहरुन कुंज हसे
तरळत गंध नवा
वय ते लावी पिसे
इथे तिथे गोड निळेपण
बावरते मन साद घालि कोण, यौवना?
घन रानी साजणा!

किती अधीर अधीर भाषा प्रीतीची
मन माझे, मन माझे, मन बोलत नाही ग माझे
किती लाजे, किती लाजे, वेडे लाजरे मन ग माझे
एक शपथ शपथ त्याला भीतीची
हृदया रे, अदया रे, बोल ना
घन रानी साजणा!
गीत- शान्‍ता शेळके
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर - आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
कुंज - वेलींचा मांडव.
पिसे - वेड.