A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घन रानी साजणा

घन रानी साजणा !
मी कशी तुझ्यासवे
चुकले वाट रे सांग ना
घन रानी साजणा !

भिरभिर वार्‍याची
थरथर पाण्याची
अवखळ सजणी मी
मनभर गाण्याची
तरी बाई सूर नवेनवे
सुखद मधुर वाटतात हवे, या मना
घन रानी साजणा !

मधुमय समय असा
बहरुन कुंज हसे
तरळत गंध नवा
वय ते लावी पिसे
इथे तिथे गोड निळेपण
बावरते मन साद घाली कोण, यौवना?
घन रानी साजणा !

किती अधीर अधीर भाषा प्रीतीची
मन माझे, मन माझे, मन बोलत नाही ग माझे
किती लाजे, किती लाजे, वेडे लाजरे मन ग माझे
एक शपथ शपथ त्याला भीतीची
हृदया रे, अदया रे, बोल ना
घन रानी साजणा !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर- आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
कुंज - वेलींचा मांडव.
पिसे - वेड.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.