A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घेऊ कसा उखाणा

घेऊ कसा उखाणा, घेऊ कसा उखाणा?
का लाजले अशी मी, माझे मला कळेना

माझ्या मनोमनी मी कमलापरी फुलावे
या कमललोचनांनी कमलावरा पहावे
शुभनाम या प्रभुचे का ठाउके न कोणा

स्पर्शातल्या सुधेने हे अंग अंग न्हाले
या रम्य दर्शनाने डोळे कृतार्थ झाले
शब्दांत काय सांगू छेडून भाववीणा

मज रूप लक्षुमीचे, तू नाथ शेषशायी
माझी अनन्य प्रीती झाली विलीन पायी
माझ्यापुढे उभा तू साक्षात देवराणा
अनन्य - एकरूप / एकटा.
कमला - लक्ष्मी.
शेष - पृथ्वी डोक्यावर तोलून धरणारा सर्पांचा राजा.
सुधा - अमृत / सरळ, योग्य मार्गाने जाणारा.