A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोरी बाहुली कुठुन आली

गोरी बाहुली कुठुन आली
कुशीमध्ये आईच्या ही कशी शिरली
झगा ना साडी तश्शी नागडी
चड्डीदेखील कशी हिने नाही घातली

उताणी पडे तशीच रडे
डोळ्यामधे हिच्या ओल्या निळाचे खडे
पुशी ही धीट, गालीचे तीट
कुठे बाई ठेवावी ही जपुनी नीट

कोण्या दुकानी होती ही राणी
पेटीविना तरी हिला आणली कोणी
छान रेखिले नाक डोळुले
लावयाचे केस हिला पार राहिले
आई ग आई, मला ही देई
बदल्यात माझी सारी खेळणी घेई

हत्ती नी घोडे कुत्री माकडे
सिनेमाची पेटीसुद्धा देईन गडे
पोर लाघवी मला ही हवी
हवीतर बाबांकडे माग तू नवी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - बोलकी बाहुली
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.