A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुपित मनीचे राया

गुपित मनीचे राया सांगते तुला
हे तू नकोस सांगू कुणा
तुजविण मज कुणि नाही सजणा
हे तू नकोस सांगू कुणा

एकान्‍ती, अनुरागी हृदयीचे गुंफुन धागे
दिल माझे तुजसंगे मज घेऊन आले वेगे
मन सांगताना माझे आढेवाढे घेते

क्षण माझे नच ठावे प्रीतीला काय म्हणावे
तुजपाशी मी यावे अन्‌ जवळी मला तू घ्यावे
तुला पाहताना हे ऐसे कैसे व्हावे
गीत - रमेश अणावकर
संगीत - एस्‌. मदन
स्वर-
चित्रपट - पैसा बोलतो आहे
गीत प्रकार - चित्रगीत, मना तुझे मनोगत
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.

 

Print option will come back soon