A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुपित मनीचे राया

गुपित मनीचे राया सांगते तुला
हे तू नकोस सांगू कुणा
तुजविण मज कुणि नाही सजणा
हे तू नकोस सांगू कुणा

एकान्‍ती, अनुरागी हृदयीचे गुंफुन धागे
दिल माझे तुजसंगे मज घेऊन आले वेगे
मन सांगताना माझे आढेवाढे घेते

क्षण माझे नच ठावे प्रीतीला काय म्हणावे
तुजपाशी मी यावे अन्‌ जवळी मला तू घ्यावे
तुला पाहताना हे ऐसे कैसे व्हावे
गीत - रमेश अणावकर
संगीत - एस्‌. मदन
स्वर-
चित्रपट - पैसा बोलतो आहे
गीत प्रकार - चित्रगीत, मना तुझे मनोगत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
अनुराग - प्रेम, निष्ठा.