A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा कारवा चालला

वाटा विराण्या, झाल्या दिवाण्या
सोडुनिया गाव येथला
हा कारवा चालला !

येथे कुणी न राहिले
न प्रीत राहिली
सार्‍या दिशाच पेटल्या
उरात काहिली
झाला विरागी जिव्हाळा !

आता पुन्हा न मागुती
वळून पाहणे
गाथा अपूर्ण प्रीतिची
कुणा सांगणे?
त्यजावी उदासी जगाला !
कारवा - तांडा.
काहिली - उकाडा / आग / तळमळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.