A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा नाद ओळखीचा ग

त्यांच्याच पावलांचा, हा नाद ओळखीचा ग

कमलें सरांत फुलली, कुसुमें वनांत खुलली
करण्यास मान त्यांचा

येतां सखा हसूं का? क्षण कांहीं वा रुसूं का?
रुसवा हसावयाचा

लटके रुसून काही, क्षण बोलणार नाही
हा मान मानिनीचा

कवटाळिता तनूला, कुरवाळिता हनूला
रुसवा टिके कशाचा?

विसरून जीवभावा, देईन आत्मदेवा
तांबुल चुंबनाचा
गीत - ज. के. उपाध्ये
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- गजानन वाटवे
गीत प्रकार - भावगीत
तांबूल - विडा.
सरा - झरा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.