A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरवले ते गवसले का

हरवले ते गवसले का? गवसले ते हरवले का?

मीलनाचा परिमल तोचि, फूल तेचि त्या स्वरूपी
पाकळ्यांच्या उघडझापी, हास्य उमले वेगळे का?

पावसाळी ग्रीष्म सरिता, सागराला फिरूनि मिळता
जलाशयाची सृष्टी आता, मृगजळे ही व्यापिली का?

दूर असता जवळी आले, जवळी येता दूर गेले
जो न माझे दुःख हसले, तोचि सुखही दुखावले का?
सरिता - नदी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.