A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरी भक्तिचा भुकेला

हरीभोवती नित्य नाचतो
भक्तांचा मेळा
हरी भक्तिचा भुकेला

पहाटसमयी जात्यावरती
दळू लागला जनीसंगती
ओवी गाऊन हा जगजेठी
भक्ताघरी रंगला

घास घेई नारायणा
नामदेव तो हट्ट सोडिना
श्रीपतिराणा त्रिभुवनाचा
भक्तासवे जेवला

कबिराघरचे विणले शेले
भक्त-प्रभु ते एकची झाले
भक्तासवे त्या प्रभु नाचले
घेउनी भक्ति-ध्वजा
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.