A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरी भक्तिचा भुकेला

हरीभोवती नित्य नाचतो
भक्तांचा मेळा
हरी भक्तिचा भुकेला

पहाटसमयी जात्यावरती
दळू लागला जनीसंगती
ओवी गाऊन हा जगजेठी
भक्ताघरी रंगला

घास घेई नारायणा
नामदेव तो हट्ट सोडिना
श्रीपतिराणा त्रिभूवनाचा
भक्तांसवे जेवला

कबिराघरचे विणले शेले
भक्त-प्रभू ते एकचि झाले
भक्तासवे त्या प्रभू नाचले
घेउनि भक्ति-ध्वजा

 

Print option will come back soon