A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हरिहरा ओंकार मनोहर

हरिहरा ओंकार मनोहर
नादब्रह्म सत्यम्‌ शिवसुंदर

सप्त स्वरांच्या स्वरगंगेचा
ओघ चालला अखंड अंतरी
विझतील कधी न वन्ही विद्वेशाचे
पाषाणासही फुटेल पाझर
गीत - वसंत गात
संगीत - माणिकराव ठाकुरदास
स्वर- पं. राम मराठे
नाटक - बैजू
गीत प्रकार - नाट्यगीत

 

Print option will come back soon