A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हसले फसले हरवून मला

हसले, फसले, हरवून मला मी बसले

कळी मी अबोल होते, वारा लबाड आला
मी अंग चोरीले ग हळुवार स्पर्श झाला
क्षण ते दंवात विझले

देठातुनी फुलावे हितगूज एक ओले
कुजबूज पाकळ्यांची गंधास रंग बोले
सारे मनात ठसले

वेलीवरी धुक्याचा उठता नवा शहारा
स्वप्‍नात जागले मी छेडीत चंद्रतारा
स्वर ते अबोध कसले

ओशाळल्या मनाला जाणीव आज लाजे
मजला मिळून सारे, काही न आज माझे
म्हणुनी उगाच रुसले
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  अनुराधा पौडवाल