A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासत वसंत ये वनी

हासत वसंत ये वनी, अलबेला !
प्रियकर पसंत हा मनी धरणीला !

घनवनराई बहरुनी येई
कोमल मंजुळ कोयल गाई
आंबा पाही फुलला, चाफा झाला पिवळा
जाईजुई चमेलीला भर आला शेवंतीला, घमघमला !

सतेज टवटवली, कळी जशी कवळी
चंद्रकोर इवली नभात लुकलुकली
आला शीतळ वारा, बरसत अमृतधारा
मृदुल फुलांचा करी झुला !
गीत - शांताराम आठवले
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- जयश्री, वसंत देसाई
चित्रपट - शेजारी
ताल-केरवा
गीत प्रकार - चित्रगीत, युगुलगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.