A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासत वसंत ये वनी

हासत वसंत ये वनी
अलबेला !
प्रियकर पसंत हा मनी
धरणीला !

घनवनराई, बहरुनि येई
कोमल मंजुळ कोयल गाई
आंबा पाही फुलला
चाफा झाला पिवळा
जाईजुई चमेलीला
भर आला शेवंतीला
घमघमला !

सतेज टवटवली
कळी जशी कवळी
चंद्रकोर इवली
नभात लुकलुकली
आला शीतळ वारा
बरसत अमृतधारा
मृदुल फुलांचा करी-
झुला !