A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हाती नाही येणे

हाती नाही येणे, हाती नाही जाणे
हसत जगावे, हसत मरावे, हे तर माझे गाणे

पाण्यासंगे महाग झाला नवरा बाजारात
बाबा म्हणतो, "जा जा पोरी, पळुनी अंधारात"
या नवर्‍याचा लिलाव करती, ठरती तेच शहाणे

लाखांनी घर उजळून आले, झाले सारे दंग
लाखासाठी प्रीती म्हणते सोडा माझा संग
या लाखाची राख फासुनी सुटती लाख उखाणे

चैनीसाठी जगणे आता, चैनी जगण्यासाठी
बाई-बाटली-सट्टा-घोडा काही न उरले गाठी
किती करावे आनंदाचे फसवे रोज बहाणे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.