A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे दीपा तू जळत रहा

हे दीपा तू जळत रहा ।

असाच जागत या विजनावर
जीवनसुम तिमिरास वहा ॥

नक्षत्रांशी होते नाते
परि न आता सांगायाचे
भग्‍न चिर्‍यावर वादळात या
तुला मला रे जळावयाचे
विसर मंदिरे विसर गोपुरे
श्रेय इथे मातीत पहा ॥
गोपुर - देवळाचे मुख्य दार.
विजन - ओसाड, निर्जन.
श्रेय - पुण्य / कल्याण.
सुम - फूल.

 

Print option will come back soon