A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे खरंच आहे खरं

हे खरंच आहे खरं, श्री भीमराव रामजी आंबेडकर
'बाबासाहेब आंबेडकर' नाव हे गाजतंय हो जगभर

महाविरोध कवटाळीला
सारा समाज सांभाळीला
कोटीकोटीचा उद्धार केला हो
शिरी बांधीला मानाचा शेला
अंधरूढीला गुलामगिरीला लावलिया कातर
'बाबासाहेब आंबेडकर' नाव हे गाजतंय हो जगभर

जातीभेदाच्या तोडिल्या तोफा
मार्ग सत्याचा दाविला सोपा
आम्हा बांधून ठेवलाय खोपा हो
बौद्ध धर्माचा टांगलाय सोफा
जाणून महती सुखानं जगती दलितांची लेकरं
'बाबासाहेब आंबेडकर' नाव हे गाजतंय हो जगभर

भारताला जी होती हवी
अशी लिहिली घटना नवी
नवज्ञानाचा होता रवी हो
काय वर्णावी ही थोरवी
जोवर धरती हरेंद्रा कीर्ती राहील अजरामर
'बाबासाहेब आंबेडकर' नाव हे गाजतंय हो जगभर
खोपा - घरटे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.