A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही पोली साजुक तुपातली

पहिल्या धारेच्या प्रेमाने साला
काळीज केलंय बाद
ही पोळी साजुक तुपातली
तिला म्हावर्‍याचा लागलाय नाद

आडुन आडुन करू नको इशारा
भिडू दे आता डोळ्याला डोळा
हिथं बि ठिणगी तिथं बि ठिणगी
जोसानं पेटू दे आग

चोरून जरी ह्यो गेटमेट झाला
खबर झायली कोलीवाड्याला
लागलाय आता तोल सुटाया
इष्काची फुटलीया लाट
गीत - गुरु ठाकूर
संगीत - चिनार-महेश
स्वर- रेशमा सोनवणे
चित्रपट - टाईमपास
गीत प्रकार - चित्रगीत, कोळीगीत