A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही रात सवत बाई

ही रात सवत बाई
सजणास येऊ नच देई

फुलशेज जिवाची केली
चांदवा नयनींचा केला

दस लाख चंद्रज्योती
अंती अशा निमाल्या
हे दु:ख कशी ग साहु
बांका वसंत आला
गीत -
संगीत -
स्वर- पं. मल्लिकार्जून मंसूर
गीत प्रकार - भावगीत
चंद्रज्योती - चंद्रजोती. चंद्रासारखा प्रकाश देणारे दारुकाम (भुईनळा, चक्र, इ.)
शेज - अंथरूण.