A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ही वाट दूर जाते

ही वाट दूर जाते स्वप्‍नामधील गावा
माझ्या मनातला का तेथे असेल रावा?

जेथे मिळे धरेला आभाळ वाकलेले
अस्ताचलास जेथे रविबिंब टेकलेले
जेथे खुळ्या ढगांनी रंगीन साज ल्यावा

घे साउली उन्हाला कवळून बाहुपाशी
लागून ओढ वेडी खग येती कोटरासी
एकेक चांदणीने नभदीप पाजळावा

स्वप्‍नामधील गावा स्वप्‍नामधून जावे
स्वप्‍नातल्या प्रियाला मनमुक्त गीत गावे
स्वप्‍नातल्या सुखाचा स्वप्‍नीच वेध घ्यावा
अस्ताचल - सूर्यास्ताची जागा / पश्चिमेकडील पर्वत.
कोटर - झाडातली ढोली.
खग - पक्षी.
रावा - पोपट.