A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
इथे मिळाली सागर-सरिता

इथे मिळाली सागर-सरिता, ही प्रीतीची एकरूपता
इथे मिळाली !

कमलफुलांचे सुगंध सिंचन की भ्रमराला गोड निमंत्रण
मिटे पाकळी मीलन घडतां, ही प्रीतीची एकरूपता
इथे मिळाली !

या धरणीची हाक ऐकिली, निळे गगन हे झुकलें खाली
क्षितिजावरही प्रेम सांगता, ही प्रीतीची एकरूपता
इथे मिळाली !

बांधु अपुले घरकुल चिमणे, तुझियासाठी माझे जगणे
मरणां येईल चिरंजीविता, ही प्रीतीची एकरूपता
इथे मिळाली !
सांगता - पूर्णता.
सिंचन - शिंपणे.

 

Print option will come back soon