A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा घनांनो जा

तृप्तीचा फुलवीत पिसारा सळसळता ताजा
जा घनांनो जा

तहानलेल्या तप्त जिवाला
अमृतमय आधार मिळाला
अशीच तुमची शीतल छाया या मातीला द्या
जा घनांनो जा

नवल फुलले नवसृजनाचे
हिरवे कौतुक आता नव्याचे
रंग असे हे शुभशकुनाचे पुन्हा पुन्हा उधळा
जा घनांनो जा
सृजन - निर्मिती.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.