A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा मुली शकुंतले सासरी

जा मुली शकुंतले सासरी
आवरी डोळ्यांमधल्या सरी

वडील मंडळी असतील कोणी
वागच त्यांच्या अर्ध्या वचनी
सवतीलागी मानुनी बहिणी राही सदा हासरी

पतीसेवा हे ब्रीद आपुले
देवाहुन ती थोर पाऊले
रागावून ते जरी बोलले, बोलू नको त्यावरी

दोन्ही कुळांचे नाव वाढवी
पतिव्रतेची पदवी मिळवी
संसारी तुज वाण नसावी, लक्ष्मी तू साजरी !
ब्रीद - प्रतिज्ञा.
वाण - उणीव.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.