A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा रे चंद्रा तुडवित मेघा

जा रे चंद्रा, तुडवित मेघा उधळित रथ अपुला
सांग सख्याला बसले लावुनी डोळे वाटेला

रात चांदणी ही शरदाची
करिते माझ्या आग जिवाची
शपथ तुला रे तव रोहिणीची, घेउनी ये त्याला

सांग सख्याला माझी कहाणी
दिवस गुजरिते आसूं पिउनी
कुशल तरी ये त्यांचे घेउनी सांगाया मजला

इथे एकली पाहुन मजला
हसू नको रे उगीच खट्याळा
विसरलास का कलंक अपुला गुरुशापे जडला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.