A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाळीमंदी पिकली करवंदं

भर उन्हांत बसली धरुन सावली गुरं
न्हाइ चिंता त्यांची तिन्हीसांजपातुर
चला दोघं मिळुनी चढू टेकडीवर
चढता चढता धरा हात की वाट नसे रुंद
जाळीमंदी पिकली करवंदं !

तुम्ही बाळपणापासून जिवांचं मैतर
ही तरुणपणातील बाळपणाची लहर
कुणी बघत नाही तो चला गडे लौकर
आंबटगोडी चाखु वाटते, पुरवा की छंद
जाळीमंदी पिकली करवंदं !

मज लाज वाटते सांगाया ते धनी
घ्या तुमचं तुम्ही जरा तरी समजुनी
पाळणा उद्याचा हलतो माझ्या मनी !
दर्‍या टेकड्या चला धुंडुया होउनी बेबंद
जाळीमंदी पिकली करवंदं !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.