A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाशि कुठे नवनित-चोरा

मुरलीधर चित्तचकोरा रे
जाशि कुठे नवनित-चोरा रे

आज तुझी ना होइल सुटका
फोडुनि बघ तू गोरस-मटका
किती करशिल शिरजोरी असता तुझ्याभोवती घेरा रे

असेल राधा गौळण वेडी
करू नको अमुच्याशी खोडी
सांगताच येईल यशोदा हाती घेउनि झारा रे

ऐक सांगते अता शेवटी
मंजुळ पावा धरुनी ओठी
घुमवशील तेव्हांच तुला रे सोडू नंदकुमारा रे
गोरस - दूध.
नवनीत - लोणी.
पावा - बासरी, वेणु.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.