A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाशिल कोठे मुली तू

जाशिल कोठे मुली तू?
नेशिल तेथे मुला तू !

नेऊ कुठे मी तुला सुंदरी
स्वप्‍नात ने यक्षभूमीवरी
स्वप्‍न कोठे वसे? त्यात जावे कसे?
हात हाती धरी संगती चाल तू !

प्रीतिचा प्रांत का अजून ना लागला
भृंग गाति पहा चुंबताना फुला
वृक्ष आणि लता, डोलती बिलगता
पाहुनि घे गडे प्रीतिची रीत तू !

आनंद लाभे मना, लोचना
प्रीतीमुळे ही फुले भावना
ती कथा राहिली, प्रीत ना पाहिली
पांघरू पाहसी व्यर्थ का वेड तू?