A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जठरानला शमवाया

जठरानला शमवाया नीचा ।
कां न भक्षिसी गोमय ताजें ॥

धनलोभानें वद आजवरी ।
किती नेणत्या मूक कुमारी ॥

त्वां दिधल्या रे वृद्धवरकरीं ।
खाटिकही तव कृतिला लाजे ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
राग - अडाणा
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
गोमय - गाईचे शेण.
जठरानल - भूक.
नेणता - अजाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.