A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जय देवी मंगळागौरी

जय देवी मंगळागौरी
सुवासीन मी तुला पूजिते

कुंकुम-तिलक माझ्या ललाटी
मंगल-मणी हे शोभत कंठी
रत्‍न-पाचूचा चुडा मनगटी
स्त्रीजन्माचे अहेव लेणे
तुझ्या कृपेने मला लाभते

शिवशंकराहुनी प्रेमळ भोळा
दिधलासी पती तू भाग्यवतीला
देहाच्या देव्हारी पूजीन त्याला
हृदयाची आरती प्राणांच्या ज्योती
अमृत तेजाळ प्रीत जळते
अहेव - सुवासिनी.
पाचू (पाच) - एक प्रकारचे रत्‍न.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.
ललाट - कपाळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.