A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जिवाचा जिवलगा नंदलाला

जिवाचा जिवलगा नंदलाला रे

यमुनेत तुझ्यामाझ्या बिंब मुखाचे
बासरीत तुझ्यामाझ्या गीत सुखाचे
स्मरणाने जीव माझा धुंद झाला रे

चांदण्याची नित्य नवी रासलीला रे
पाखरांच्या गळा नवी गीतमाला रे
कमळदलांत नवा गंध आला रे

माझ्या कानी ओळखीचा साद आला रे
प्रभू तुझ्या पावलांचा नाद झाला रे
धावले मी तुझ्या पदवंदनाला रे

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  मधुबाला जव्हेरी