A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जिवाच्या जिवलगा नंदलाला

जिवाच्या जिवलगा नंदलाला रे
नंदलाला रे

यमुनेंत तुझ्यामाझ्या बिंब मुखांचें
बांसरींत तुझ्यामाझ्या गीत सुखाचें
स्मरणानें जीव माझा धुंद झाला रे
नंदलाला रे

चांदण्यांची नित्य नवी रासलीला रे
पांखरांच्या गळां नवी गीतमाला रे
कमलदळांत नवा गंध आला रे
नंदलाला रे

माझ्या कानीं ओळखीचा साद आला रे
प्रभू तुझ्या पावलांचा नाद झाला रे
धावलें मी तुझ्या पदवंदनाला रे
नंदलाला रे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.