A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झाडाला धडकून गेली

झाडाला धडकून गेली ममतेने पिसाट माता
मी पंख जमविले तेव्हा तिने देह ठेविला होता

गणगोत भोवती जमले, सूर्यास्तही झाला होता
माझेही थकले डोळे दु:खाने रडता रडता

कल्लोळ मनाचा झाला, संपलीत सगळी नाती
ही मायमाउली माझी मरणाने गिळली होती

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  देवकी पंडित