A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झाली भली पहाट

दिली कोंबड्याने बांग
विझे चांदण्याची रांग
ये जाग पाखरांना, तो ऐक किलबिलाट
झाली भली पहाट !

रे ऊठ रानराजा, झाली भली पहाट

मुक्या लेकराची माय
हंबरते माझी गाय
घे ओढ वासरू ते, रुतली गळ्यात गाठ

पुरे लेकराची आस
झरे माउलीची कांस
त्या झेलताच धारा आला भरून माठ

लागे दुडुदुडु करू
खुळे शेळीचे कोकरू
येताच माय चाटु ते थांबले मुकाट

अंगे झिंझाडून सैल
उभे ठाकले रे बैल
गवतात झोपलेली न्हाली दंवात वाट !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - सांगत्ये ऐका
गीत प्रकार - चित्रगीत
ठाकणे, ठाके - थांबणे / स्थिर होणे.

 

Print option will come back soon