A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जिथे सागरा धरणी मिळते

जिथे सागरा धरणी मिळते
तिथे तुझी मी वाट पाहते

डोंगरदरीचे सोडून घर ते
पल्लव-पाचूचे तोडून नाते
हर्षाचा जल्लोष करुनी जेथे
प्रीत नदीची एकरूपते

वेचित वाळूत शंखशिंपले
रम्य बाल्य ते जिथे खेळले
खेळाचा उल्हास रंगात येउनी
धुंदीत यौवन जिथे डोलते

बघुनी नभीची चंद्रकोर ती
सागर हृदयी ऊर्मी उठती
सुखदुःखाची जेथे सारखी
प्रीतजीवना ओढ लागते

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.