A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवनगाणे गातच रहावे

जीवनगाणे गातच रहावे
झाले गेले विसरुनि जावे, पुढे पुढे चालावे
जीवनगाणे गातच रहावे !

सात सुरांचा हा मेळा व्यापुन उरला विश्वाला
हृदये हलता वरखाली ताल मिळे या गाण्याला
तुमच्यामाझ्या श्वासांमधुनी आकारा यावे
जीवनगाणे गातच रहावे !

चिमणाबाई हिरमुसली, गाल फुगवुनी का बसली?
सान बाहुली ही इवली, लटकीलटकी का रुसली?
रुसलीरुसली खुदकन हसली, पापे किति घ्यावे !
जीवनगाणे गातच रहावे !

मातीमधुनी अंकुरली चैतन्याची दीपकळी
आनंदाने थरथरली कधी अंतरी गहिवरली
या मातीला या प्रीतिला हितगुज सांगावे
जीवनगाणे गातच रहावे !
सान - लहान.
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.

 

Print option will come back soon
  उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर