A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो जो गाई कर अंगाई

जो जो गाई! कर अंगाई!
जोजविते तुजला आई

प्रेमभुकेल्या बाळासाठी
भाव दयेचा जागे पोटी
घास मुखीचा घाली ओठी
चोचीतला इवला कण देई
जो जो गाई! कर अंगाई!

चिउकाऊच्या सांगे गोष्टी
फूलपर्‍यांची जागे सृष्टी
स्‍नेहसुधेची होता वृष्टी
मोहरते फुलते नवलाई
जो जो गाई! कर अंगाई!

बालमनाची ओली माती
पुण्यात्मा हा घेई हाती
मूर्त नवी ये आकारा ती
ज्योत जळे, उजळे जळताही
जो जो गाई! कर अंगाई!
सुधा - अमृत / सरळ, योग्य मार्गाने जाणारा.