A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो जो जो बाळा

जो जो जो बाळा जो जो जो
कुलदीपक तू, जगात सार्‍या नाव तुझे गाजो

तुझ्या पाळण्या जवळी, भवती
उभ्या जागत्या सदैव जिवती
तुला पाहता शुक्‍लपक्षिची चंद्रकला लाजो

न्हाऊ घालता माझा तान्हा
धटी उमटतील गंगा-यमुना
देवाघरची धेनू येऊन दूध तुला पाजो

रांगशील मग गुडघ्यावरती
रूप रेशमी धरेल धरती
मांडीवरती वडीलजनांच्या मूर्ति तुझी साजो

 

Print option will come back soon