A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो लोककल्याण साधावया

जो लोककल्याण । साधावया जाण ।
घेई करीं प्राण । त्या सौख्य कैचें ॥

बहु कष्ट जिवास । दुष्टान्‍न उपवास ।
कारागृहीं वास । हे भोग त्याचे ॥

निंदा जनीं त्रास । अपमान उपहास ।
अर्थीं विपर्यास । हें व्हावयाचें ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
राग - मालकंस
चाल-राधा मनोहर
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.